Vergoeding

Voor 2021 heeft de praktijk met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten.
Logopedische therapie zit in het basispakket van de verzekering. Voor kinderen, tot 18 jaar, worden dus alle behandelingen volledig vergoed. Voor volwassenen worden de behandelingen pas vergoedt als het jaarlijkse eigen risico is overschreden.

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u ook zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is daarmee direct toegankelijk (DTL). 
Wilt u eerst liever met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dat kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak bij DTL?
Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem! Er worden vragen gesteld die betrekking hebben op uw klachten en of er geen andere oorzaken zijn waarvoor u eerst naar de huisarts moet. Het hangt van verschillende factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.


Is de logopedist opgeleid voor DTL
Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft hij/zij hiervoor scholing gevolgd. Her is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is.
De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen. 

Wie betaalt de DTL-screening?
Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info