Stem

Iedere stem is uniek en geeft weer wie je bent als persoon: je stem zegt iets over hoe je je voelt, wie je bent, hoe je stemming is en wat je rol in de samenleving is.
Bovendien spelen de klankkleur, toonhoogte en luidheid  van je stem mee in hoe de boodschap overkomt.


Stemklachten
Er wordt gesproken van een stemprobleem als de stem niet meer functioneert zoals gewenst, waardoor het uitvoeren van werk, hobby’s of sociale activiteiten wordt belemmerd. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van heesheid, een vermoeid gevoel na het spreken en/of zingen of het wegvallen van de stem.
Stemproblemen kunnen ontstaan door overbelasting van de stem, zoals schreeuwen, te gespannen spreken of te luid. Ook kan het ontstaan door een afwijking aan de stembanden, zoals een poliep, knobbeltje of oedeem. Een operatie kan hiervoor noodzakelijk zijn.
Eveneens kan een verkeerde ademhaling ook stemproblemen veroorzaken. Bij een verkeerde ademing worden de stem en de adem onvoldoende gecoördineerd tijdens het spreken. Hierdoor kan je buiten adem raken als je aan het praten bent, het gevoel hebben dat je een brok in de keel hebt of dat er steeds sprake is van een gespannen en hoorbare inademing tijdens het spreken. Er zijn vaak meerdere factoren die een stemprobleem veroorzaken en in stand houden.

Stemtherapie
Voorafgaand aan de therapie vindt er een intakegesprek en logopedisch stemonderzoek plaats. Tijdens het stemonderzoek wordt onder meer de stemkwaliteit, het bereik en de stemtechniek geanalyseerd. Vervolgens wordt een passend therapieplan met u besproken.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info