Werkwijze

Aanmelding

* U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website, door een mail te sturen naar info@logopediezarahjilsink.nl of telefonisch op 0631294947

* Bij het eerste  bezoek neemt u het verzekeringsbewijs, een geldig identiteitsbewijs en de verwijsbrief van een arts/tandarts/jeugdarts mee.


Behandelingen

* De eerste behandeling zal voornamelijk bestaan uit een intakegesprek. De klacht wordt geïnventariseerd en mogelijk wordt er al gestart met (een deel van) de               observatie of het onderzoek.

* Mogelijk zal het volledige onderzoek meerdere afspraken in beslag nemen.

* Na het onderzoek wordt er een plan opgesteld en wordt besproken hoe de behandeling gaat verlopen.

* De behandeling wordt gestart. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen is het zinvol en nodig om de oefeningen die u tijdens de behandeling aangeboden             krijgt, thuis te herhalen.

* Afhankelijk van de duur van de behandeling zal er tussentijds een evaluatie plaatsvinden.

* Na afsluiting van de behandeling volgt rapportage aan de verwijzer. 


Praktische informatie

Een behandeling duurt een half uur, waarbij er 20 minuten wordt geoefend. De andere 10 minuten zijn voor de administratie en overleg met ouders.   
  Vaak wordt er 1x per week een afspraak gemaakt, maar soms is het nodig om vaker te behandelen.

De behandelduur is afhankelijk van verschillende factoren, zoals: de ernst van het probleem en het vermogen tot automatiseren.

* Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen.

* Bij ziekte dient de afspraak vóór 8.30 uur te worden afgezegd.

* Te laat afgezegde afspraken of niet afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en          komen dus voor uw eigen rekening. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info