Taal

Vertraagde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op het gebied van taal achterblijft in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Er kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. Problemen in het taalbegrip uiten zich in het niet goed begrijpen van opdrachten of verhalen. Wanneer een kind praat in (te) korte ongrammaticale zinnen kan dit wijzen op problemen in de taalvorm. Er kan een probleem zijn op het gebied van de taalinhoud als een kind een kleine woordenschat heeft en moeite heeft met het begrijpen én vertellen van verhalen. Bij problemen in het taalgebruik kunnen er problemen zijn in het gebruiken van taal in de communicatie (zoals het voeren van gesprekken) en de voorwaarden om te communiceren (zoals oogcontact, beurtgedrag).

Het is erg belangrijk dat een kind met een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk hulp krijgt. Hoe eerder het kind hulp krijgt, hoe groter de kans is dat het de achterstand kan inhalen. Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-emotionele problemen ontstaan.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de taalontwikkeling van een kind op www.kindentaal.nl 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info